Zgodnie z ustawą: Dz.U.Nr 35 poz. 195 z dnia 30.05.1989 z późniejszymi zmianami i uaktualnieniami oraz statutem PIGOSK przynależność do organizacji samorządu zawodowego jest dobrowolna i otwarta dla wszystkich zainteresowanych. O przyjęciu decyduje zarząd PIGOSK. W strukturze organizacyjnej izby funkcjonuje komisja ds. integracji środowiska, której przewodniczy Czesław Swaryczewski z Olsztyna. Kandydaci muszą spełnić wymagania formalno-ustawowe dostarczając niezbędne dokumenty oraz wpłacic wpisowe (patrz deklaracja członkowska). Jednocześnie instytucje zgłaszające akces wstąpienia do izby powinny posiadać pozytywna opinie środowiskową w zakresie prowadzonej działalności gospodarczo-szkoleniowej aby nie zachodziła potrzeba odwoływania się do artykułu 7 ustęp 10 statutu “PIGOSK”.

Dokumenty należy przesyłać na adres korespondencyjny PIGOSK:
ul. Piotra Skargi 1,
05-820 Piastów