Historia organizacjiZ dniem 5 maja 2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, została wpisana pod numerem 0000256376 do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym Izba uzyskując osobowość prawną, stała się legalnie działającym, samorządnym podmiotem gospodarczym na rynku krajowym. Dzięki działaniom podjętym przez grupę 101 podmiotów, powstał twór niezwykle prężny, tak ze względu na przyznane ustawowo uprawnienia, jak również przez wzgląd na jej szczególny skład. Izba składa się bowiem ze szczególnie wyselekcjonowanych, najlepszych Ośrodków Szkoleniowych w Polsce. To wszystko daje nam – bez wątpienia – silny fundament dla dalszego działania na rynku usług szkoleniowych oraz stwarza podstawy do traktowania Nas jako rzetelnego oraz solidnego partnera w interesach.

Oczywiście skutek w postaci wymiernych, zamierzonych efektów wymagać będzie od Nas podjęcia jeszcze szeregu dalszych działań, uważamy jednak, iż pierwsze kroki jakie poczyniliśmy mogą Nas jedynie w osiągnięciu powyższego celu umocnić. PIGOSK od 2006 r. przy współpracy z ośrodkami szkoleniowymi kierowców prowadziła na terenie całego kraju szkolenia w zakresie kursów dokształcających dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy.

W 2011 roku poszerzyliśmy ofertę o szkolenia dla kierowców zawodowych. Posiadamy nowoczesny ,, Symulator wysokiej klasy samochodu ciężarowego i autobusu z jazdy w warunkach specjalnych” – posiada pełne wyposażenie i oprogramowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.04.2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. 81, poz. 444), m.in. 6 stopni swobody, w pełni wyposażoną kabinę z samochodu ciężarowego MAN TGL. PIGOSK jest wpisana pod numerem 70 do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). Podkreślamy, że posiadamy wieloletnie bogate doświadczenie w branży szkoleniowej kierowców zawodowych oraz iż naszym celem jest zaspokojenie potrzeb Klienta w sposób profesjonalny i serdeczny, a zarazem zapewnienie wysokiej jakości usług. Z tego powodu współpraca z nami jest słusznym wyborem.

Siedziba Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców znajduje się w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1, kod pocztowy 05-820 Piastów (Nowy obiekt “Szkoleniowo-badawczy”).

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą , która powinna zachęcić Państwa do skorzystania z naszych usług.