Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 18 marca 2022 r.:

1. Organem uprawnionym do reprezentowania PIGOSK jest Zarząd Izby w składzie:

  • Prezes Krzysztof SZYMAŃSKI, tel. +48 501 633 946
  • Wiceprezes Jerzy PASIK, tel. +48 601 643 722
  • Wiceprezes Michał SZYPURA, tel. +48 604 506 684
  • Sekretarz Wojciech GÓRA, tel. +48 501 633 861
  • Skarbnik Marek STASIAK, tel. +48 501 633 897

    

       Zarząd

2. Organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością PIGOSK jest Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący – Marek Gawroński
 • Wiceprzewodniczący – Zbigniew Bem
 • Sekretarz – Robert Turkowski
 • Członek – Paweł Smoliński
 • Członek – Karol Lasota

 3. Sąd koleżeński PIGOSK w składzie:

 • Przewodniczący – Ewa Furmanek
 • Wiceprzewodniczący – Krzysztof Skałecki
 • Członek – Andrzej Sural

Dyrektor Biura PIGOSK Wojciech Góra, tel. 501 633 861