Konkurs instruktora i kierowcy Podlasia 2024

W dniu 22 czerwca 2024 r. uczestniczyłem w konkursie instruktora i kierowcy Podlasia 2024 w WORD Białystok pod hasłem ,,Bezpieczne Wakacje” , którego organizatorem było Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców razem z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku. Co roku w organizację konkursu włącza się również Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców. Podczas zawodów ,,Instruktor Podlasia 2024” I miejsce zajął Paweł Łagoda z OSK Szał w Białymstoku. Kolejne miejsca na podium zajęli: Karol Kiszycki z OSK Premium w Sokółce oraz Krzysztof Owsieniuk z OSK As Jazdy w Białymstoku. W konkursie ,,Kierowca Podlasia 2024” I miejsce zajął Rafał Śliwowski, II miejsce Tomasz Brzozowski, III miejsce Stanisław Antonowicz. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz drobne upominki. Kieruję wyrazy uznania dla Pani Katarzyny Kordiuk, prezes Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców w Białymstoku za zmobilizowanie instruktorów i kierowców do udziału w konkursie oraz gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Dzięki konkursowi była możliwa integracja środowiska szkoleniowego, instruktorów, wykładowców oraz kierowców, którzy poprzez udział w przygotowanych konkurencjach mieli możliwość sprawdzenia wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności praktycznych. Podczas konkursu można było porozmawiać o przepisach dotyczących szkolenia i egzaminowania z doświadczonymi instruktorami. Doceniamy bezinteresowne działanie na rzecz BRD i dobro naszego środowiska. Izba będzie wspierać takie przedsięwzięcia. Prezes Zarządu – Krzysztof Szymański