Zarząd - Komisja Rewizyjna - Sąd Koleżeński

Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 18 marca 2022 r.:

1. Organem uprawnionym do reprezentowania PIGOSK jest Zarząd Izby w składzie:

 • Prezes Krzysztof SZYMAŃSKI, tel. 501 633 946
 • Wiceprezes Jerzy PASIK, tel. 601 643 722
 • Wiceprezes Michał SZYPURA, tel. 604 506 684
 • Sekretarz Wojciech GÓRA, tel. 501 633 861
 • Skarbnik Marek STASIAK, tel. 501 633 897

2. Organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością PIGOSK jest Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący - Marek Gawroński
 • Wiceprzewodniczący - Zbigniew Bem
 • Sekretarz - Robert Turkowski
 • Członek - Paweł Smoliński
 • Członek - Karol Lasota

 3. Sąd koleżeński PIGOSK w składzie:

 • Przewodniczący - Ewa Furmanek
 • Wiceprzewodniczący - Krzysztof Skałecki
 • Członek - Andrzej Sural

Dyrektor Biura PIGOSK Wojciech Góra, tel. 501 633 861