Zarząd

Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2020 r.:

1. Organem uprawnionym do reprezentowania PIGOSK jest Zarząd Izby w składzie:

 • Prezes Krzysztof SZYMAŃSKI, tel. 501 633 946
 • Wiceprezes Czesław SWARYCZEWSKI, tel. 501 633 948
 • Wiceprezes Marek GLISZCZYŃSKI, tel. 502 159 359
 • Sekretarz Wojciech GÓRA, tel. 501 633 861
 • Skarbnik Marek STASIAK, tel. 501 633 897

2. Organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością PIGOSK jest Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący - Zbigniew BEM
 • Wiceprzewodniczący - Marek GAWROŃSKI
 • Sekretarz - Karol LASOTA

 3. Sąd koleżeński PIGOSK w składzie:

 • Przewodniczący - Andrzej SURAL
 • Członek - Michał SZYPURA
 • Członek - Maciej KAMIŃSKI

Dyrektor Biura PIGOSK Wojciech Góra, tel. 501 633 861