Ustawy i rozporządzenia

 Dz. u. z 7 czerwca 2018 r. poz. 1098 o zmianie ustawy o kierujacych pojazdami - osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi (kat. C i C1 prawa jazdy.pdf

 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia ( poz. 1938 z dnia 9 października 2018 r) zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegajacych się o uprawnienia.pdf

 Dz. U. z 12 grudnia 2016r. poz. 2001 o zmianie ustawy o kierujacych pojazdami.pdf

Dz. U. poz. 1655 z 10.10.2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.pdf

dziennik_ustaw_z_2016_r._poz._1584_rozporzadzenie_ministra_infrastruktury_i_budownictwa_z_dnia_20_wrzesnia_2016_r.pdf

Dz. U. z 2016r. poz. 1046 z dnia 18.07.2016 r. w sprawie szkolenia kierowcow wykonujących transport drogowy.pdf

Dz. U. z dnia 4.03.2016 r. poz. 280 - w sprawie szkolenia osob ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania, instruktorow i wykladowcow.pdf 

Dz. U. z dnia 29.02.2016r. poz. 251 - w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Dz. U. z dn 25-02-2016r. poz. 232 załącznik do rozporządzenia.

Dz. U. z dnia 25-02-2016 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dz. U. z dnia 25-02-2016r. poz. 231 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz. U. z dnia 24-07-2014 poz. 970_Ustawa z dnia 26-06-2014r. o zmianie ustawy o kierujacych pojazdami.

Dz. U. z dnia 19-11-2012r. poz. 1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14-09-2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym.

Dz. U. z 17.01.2013 r. poz. 82 o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dz. U. Nr 30, poz. 151 z dnia 5.01.2011 r. ustawa o kierujących pojazdami

Dz. U. z dnia 11.09.2012 r. poz. 1005 w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz. U. z dnia 13.07.2012 r. poz. 1019 w sprawie szkolenia osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz. U. z dnia 2.08.2012 r poz. 973 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz. U. z dnia 5.09.2012 r. poz. 995 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania

Dz. U. z dnia 7.09.2012 r. poz. 997 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdow

Dz. U. z 11 09.2012 r. Rozporządzenie MTBiGM w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 31 lipca 2012

Dziennik ustaw z dnia 5.09.2012

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami "SKIEROWANE DO PODPISU PRZEZ MINISTRA" w sprawie wydawania praw jazdy

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami "SKIEROWANE DO PODPISU PRZEZ MINISTRA" w sprawie egzaminowania

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami "SKIEROWANE DO PODPISU PRZEZ MINISTRA" w sprawie szkolenia

Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ośrodków doskonalenia techniki jazdy

Rozporządzenie w sprawie wymagań techniczno-organizacyjnych oraz zakresu funkcjonalności symulatora jazdy w warunkach specjalnych

Dz. U. Nr 226 poz. 1476 z 29.10.2010 r. zmiana ustawy o podatku od towarów i usług

Dz. U. 53 poz. 314 z 01.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wyk. przewóz drogowy

Dz. U. nr 43 poz. 246 o zmianie ustawy o transporcie drogowym z 2010 roku

Dz. U. Nr. 77 poz. 458 z 10.04.2008 r. w sprawie wymagań dotyczących ODTJ, egzaminowania na instruktorów techniki jazdy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 roku

Dz. U. 122 poz.1269 z 2004 roku

Dz. U. 149 poz. 1082 z sierpnia 2006 roku

Dz. U. 217 z 27.10.2005 w spr. szkol. i egz

 

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6.IX.2001 roku

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Dz. U. Nr 235, poz. 1701 z dnia 17 listopada 2006 roku

Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz 1410

Dz. U. nr 32 z 2003r. poz. 262 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia_31.12.2002_w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.