Zmiany w Zarządzie PFSSK.

W dniu 17.03.2023 roku uczestniczyłem w XXIV  Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszeń PFSSK.

W wyniku przeprowadzonych wyborów nastąpiły zmiany w Zarządzie PFSSK.

Obecny skład zarządu :

1. Grzegorz Łapeta – prezes Zarządu

2..Jan Szymczak – v-ce prezes Zarządu

3.Cezary Drozdowski -  v-ce prezes Zarządu

4.Franciszek Saługa – sekretarz

5.Zbigniew Hyży -  skarbnik

W imieniu zarządu PIGOSK  serdecznie dziękuję za współpracę w ramach  działalności trzech organizacji/  PIGOSK , OIGOSK i PFSSK / Janowi Szumiałowi , dotychczasowemu Prezesowi Zarządu.

Nowo wybranemu Prezesowi Grzegorzowi Łapecie – gratuluję wyboru i życzę wytrwałości w realizacji zadań statutowych.

 

                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                  Krzysztof Szymański

                                                                                Prezes Zarządu PIGOSK