Relacja z II edycji szkolenia PIGOSK - MAN Truck & Bus Polska : „Dzień z MAN Akademii – Szkolenie dla instruktorów OSK"

W dniu 7 lutego 2023 r. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców we współpracy z firmą MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. z Wolicy przeprowadziły w siedzibie PIGOSK w Piastowie drugą edycję  szkoleniowa dla instruktorów nauki jazdy z kat. prawa jazdy C+E z OSK będących członkami Izby. 

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem kadry dydaktycznej członków Izby. Na szkolenie zaproszeni zostali również przedstawiciele ze współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców tj. z OIGOSK oraz PFSSK.

Szkolenie miało na celu przygotowanie instruktorów nauki jazdy do szkolenia na kat. C+E na ciągnikach siodłowych z naczepą.

Szkolenie odbyło się w dwóch grupach z części: teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem pojazdu członowego złożonego z ciągnika siodłowego MAN i naczepy. Zajęcia prowadzone były przez wyspecjalizowanych trenerów MAN ProfiDrive.
Podczas szkolenia z teoretycznego omawiane są tematy:

  1. Bezpieczna obsługa pojazdu
  2. Odpowiednia eksploatacja pojazdu – o co trzeba zadbać kiedy pojazd nie jest używany w standardowej eksploatacji dalekobieżnej
  3. Systemy asystujące kierowcy
  4. ECO driving

 W trakcie zajęć praktycznych realizowane są zagadnienia:

  1. Zapoznanie się z pojazdem
  2. Bezpieczeństwo przed pracą kierowcy
  3. Zabezpieczanie ładunku
  4. Odpinanie i zaczepianie naczepy
  5. Jazda zestawem po łuku

Dzięki zrealizowanemu szkoleniu instruktorzy uczestniczący w zajęciach mogli poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie praktyczne, jak też wyjaśnić wiele ważnych zagadnień istotnych dla instruktorów.

W imieniu Zarządu PIGOSK kolejny raz serdecznie dziękuję panu Michałowi Wawszczakowi z MAN Polska za pieczę nad organizacją i przebiegiem szkolenia.

Prezes Zarządu PIGOSK - Krzysztof Szymański

Relacja zdjęciowa /foto W. Góra/: