Relacja z XI Konferencji Szkoleniowej PIGOSK pod hasłem: „ROLA OSK W PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W dniach 16 - 18 września br. w Lubniewicach w hotelu ,,WOIŃSKI SPA”  odbyła się XI Konferencja Szkoleniowa PIGOSK pod hasłem:  „ROLA OSK W PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO: NAUKA – PRAKTYKA - ZAWÓD KIEROWCA”

W Konferencji wzięli  udział przedstawiciele nauki, eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiciele organów rządowej administracji oraz członkowie Izby wraz z osobami towarzyszącymi. W konferencji uczestniczyło 94 osoby.

Głównym celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze wspólnych oddziaływań szkoleniowych mających wpływ na poprawę jakości szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pierwszym dniu Konferencji tj. 16 września br. Krzysztof Szymański Prezes Izby, przywitał wszystkich zaproszonych gości i uczestników konferencji. Następnie za pomocą programu Skype online i połączenia video, Pani Renata Rychter - Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze zmiany dla kierowców wynikające z nowelizowanych rozporządzeń w sprawie: szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawania karty kwalifikacji kierowcy. Pani Dyrektor przekazała, że Ministerstwo Infrastruktury wszczęło prace nad zmianą: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W dalszej części wystąpienia omówiła kierunki projektowanych zmian i najważniejsze zmiany dla kierowców w zakresie testów kwalifikacyjnych oraz dostępność egzaminów na prawo jazdy kad. B i dostępność do zawodu instruktora.

W kolejnym wystąpieniu Inspektor Przemysław Muszyński przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentował problematykę wypadków drogowych z udziałem użytkowników dróg na terenie woj. Lubuskiego oraz działań Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opowiedział również o aktualnych statystykach dotyczących bezpieczeństwa drogowego oraz rozwiązaniach i prewencji, jaką stosują służby by wesprzeć i edukować kierowców.

Pan Roman Stencel, Rzecznik Praw Przedsiębiorców prowadzących OSK omówił w swoim wystąpieniu podejmowane działania na rzecz Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Na zakończenie konferencji Pan Tomasz Żmuda, mediator Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS zapoznał właścicieli ośrodków szkolenia kierowców z ofertą ubezpieczeniową odpowiedzialności instruktorów nauki jazdy oraz korzyści ubezpieczenia pojazdów szkoleniowych na warunkach umowy generalnej z UNIQA.

Podczas przerw kawowych w Konferencji goście i uczestnicy mieli okazję podyskutować na ważne i ciekawe tematy związane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Drugi dzień konferencji tj. 17 września br. rozpoczął się od wyróżnienia ,,Statuetką PIGOSK” Czesława Swaryczewskiego za długoletnią pracę na rzecz Izby jako członek Zarządu, zaangażowanie oraz godne reprezentowanie. Następnie prof. dr hab. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, zaprezentował temat: ,, Autonomiczny transport w Polsce”. Wpływ stresu na życie człowieka” przedstawiła Pani psycholog dr Ewa Odachowska – Rogalska, podkreślając wagę edukacji ludzi pod względem radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym i jego wpływu na ,,długowieczność”.

prof. WAT Jerzy Jackowski, Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej przedstawił w swoim wystąpieniu temat: ,,Zautomatyzowane układy napędowe”.

Pan Janusz Drzewiecki omówił temat: "Zmiany w wyposażeniu pojazdów w urządzenia do rejestracji czasu pracy kierowcy w świetle postanowień Pakietu Mobilności".

Konferencję zakończyło wystąpienie Prezesa Krzysztofa Szymańskiego, który w imieniu Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom Konferencji za czynny udział w spotkaniu. Dzięki takim spotkaniom możemy poprawić komunikację między nami oraz wdrożyć zdobytą na Konferencji wiedzę w szkoleniu kierowców.

                                                                Wojciech Góra – Dyrektor biura

 

Fotorelacja z Konferencji szkoleniowej fot. W. Góra:

       

Wystąpienie Pani Renaty Rychter - Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury

 

Inspektor Przemysław Muszyński przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  

prof. dr hab. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

  

prof. WAT Jerzy Jackowski, Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej

  

Janusz Drzewiecki