Relacja z Jubileuszu 15-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

W Mielnie  w dniu 26 marca 2022 roku uczestniczyłem w Jubileuszu  15-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków  Szkolenia Kierowców. W uroczystości uczestniczyli  przedstawiciele administracji rządowej,  samorządowej  miejscowego biznesu oraz organizacji współpracujących w ramach działalności naszej branży.

Istotnym jest fakt, że na mocy porozumienia podpisanego w dniu 28 grudnia 2020r. w Łowiczu  PIGOSK , OIGOSK i PFSSK ściśle współpracują w wybranych obszarach. Współpraca  sprowadza się między innymi do wydawania wspólnych opinii i rozwiązywania problemów , które powstają  w procesie szkolenia i  egzaminowania kierowców i  kandydatów na kierowców. Prezesem Zarządu jest Roman Stencel -członek , założyciel, który od początku przewodzi tej organizacji.

W imieniu Zarządu PIGOSK  dziękuję za zaproszenie i życzę pomyślności w działalności OIGOSK.

 

Krzysztof Szymański

Prezes Zarządu PIGOSK

 

Zdjęcia R. Stencel