Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców przeprowadziła akcję ,,Pomoc Ukrainie"

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców przeprowadziła w miesiącu marcu akcję pomocy dla Ukrainy w formie zbiórki środków pieniężnych pod hasłem ,,Pomoc Ukrainie".

Zebrane środki finansowe od Członków Izby oraz kwota dodatkowa od PIGOSK zostały przekazane na szlachetny cel  Polskiej Misji Medycznej na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 jako wsparcie pomocowe dla Ukrainy.

Jesteśmy wdzięczni, naszym członkom, którzy zareagowali na akcję Izby ,,Pomoc Ukrainie" i podejmują szereg inicjatyw, aby wesprzeć w jakikolwiek sposób osoby, które uciekają przed wojną.

Zarząd PIGOSK