Podziękowanie Prezesa PIGOSK skierowane do uczestników i prelegentów XI Konferencji Szkoleniowej PIGOSK

Szanowni Państwo.

W dniach 16 - 18 września br. w Lubniewicach w hotelu ,,WOIŃSKI SPA”  odbyła się XI Konferencja Szkoleniowa PIGOSK pod hasłem:  „ROLA OSK W PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO” .

Jesteśmy dumni z faktu, że po raz kolejny udało nam się zrealizować zadanie, które niewątpliwie ma wpływ na poprawę jakości szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z chwilą rozpoczęcia działań w celu zorganizowania konferencji szkoleniowej koncentrowaliśmy się mocno nad dobraniem tematów wystąpień. Zależało nam na rozszerzeniu wiedzy  w zagadnieniach, które są na co dzień realizowane przez członków Izby – podczas realizacji zadań szkoleniowych. Zwróciliśmy się do Instytucji, które mogą nam w tym pomóc i taką pomoc otrzymaliśmy.

Pozwolę sobie wymienić te instytucje i osoby występujące:

  • Ministerstwo Infrastruktury - Pani Renata Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego
  •  Instytut Transportu Samochodowego -  prof. dr hab. Marcin Ślęzak, Dyrektor ITS i dr Ewa Odachowska – Rogalska, psycholog.
  • Wojskowa Akademia Techniczna - prof. WAT Jerzy Jackowski, Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu
  • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim - Inspektor Przemysław Muszyński.
  • mgr Janusz Drzewiecki – wykładowca akademicki, właściciel ośrodka szkolenia.
  • Rzecznik Praw Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców - Roman Stencel.
  • Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS – mediator Tomasz Żmuda.

Wiedza przekazana podczas konferencji będzie przydatna nam i naszym słuchaczom.

W imieniu wszystkich uczestników konferencji dziękuję wszystkim prelegentom za zrealizowane tematy i liczę na Państwa pomoc w przyszłości.

 Mam nadzieję, że udział w wydarzeniu był dla uczestników konferencji ciekawym doświadczeniem i pozwolił na zdobycie wiedzy  przydatnej w dalszej działalności szkoleniowej.

                                                                Krzysztof Szymański – Prezes PIGOSK

Foto (W. Góra):