Podziękowanie Polskiej Misji Medycznej dla PIGOSK za pomoc finansową na rzecz Ukrainy