Informacja ze spotkania w Ministerstwie Infrastruktury w dniu 22.04.2022 r.

 

W dniu 22.04.2022 r. odbyło się w MI DTD spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców z przedstawicielami resortu MI.

W spotkaniu uczestniczyli:

1. Renata Rychter – dyrektor DTD

2. Tomasz Piętka –naczelnik wydziału ds. szkolenia kierowców i wydawania praw jazdy

3. Marcin Kichler – st. Specjalista w MI

Nasze organizacje reprezentowali:

1. Krzysztof Szymański-prezes Zarządu PIGOSK

2. Wojciech Góra-sekretarz PIGOSK

3. Roman Stencel-prezes  Zarządu OIGOSK

4. Grzegorz Łapeta-wiceprezes PFSSK

Podczas spotkania przedstawiliśmy bieżące zagadnienia, mające istotny wpływ na proces szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców. Podsumowaliśmy dotychczasową współpracę i omówiliśmy zasady dalszego działania na rzecz naszej branży.

                                                                                             Krzysztof Szymański

                                                                                          Prezes Zarządu PIGOSK

Relacja fot. ( PIGOSK)