Informacja z udziału w zjeździe PFSSK

W dniu 19 marca 2022 r uczestniczyłem w XXIII Zjeździe Delegatów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy. W skład obecnego zarządu wchodzą:

- Jan Szumiał, prezes,

- Cezary Drozdowski: wiceprezes,

- Grzegorz Łapeta: wiceprezes,

- Zbigiew Hyży: skarbnik,

- Jakub Szkudlarczyk: sekretarz

Podczas zjazdu miałem przyjemność podziękować ustępującemu Prezesowi Krzysztofowi Bandosowi za wieloletnią współpracę. Przed 2014 rokiem była to współpraca w zarządzie PFSSK. Krzysztof Bandos pełnił wzorowo funkcję vice–prezesa. Od 2014 roku współpracowaliśmy w ramach działalności trzech organizacji PFSSK, PIGOSK, OIGOSK. Pragnę podkreślić, że ta współpraca dawała dobre owoce dla branży i stanowiła dla mnie przyjemność.

Krzysztof Bandos to bardzo pracowity, sumienny i przyzwoity człowiek. Znakomity przedsiębiorca i autorytet w branży szkolenia kierowców. Obecnie jest z  ramienia PFSSK członkiem Rady Opiniodawczo-Doradczej Rzecznika Praw Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców. W tym gremium będzie można wykorzystać jego wiedzę i doświadczenie.

Podkreślam również, że PFSSK  to organizacja ogólnopolska, która rozpoczęła działalność w 1998 roku. W 2023 roku będzie obchodzić 25-lecie działalności. Jako prezes Zarządu PIGOSK deklaruję współpracę z nowym Zarządem.

Krzysztof Szymański, Prezes PIGOSK