Wystąpienie do Zarządu PWPW SA ws. nowego regulaminu Aplikacji Portalu OSK

W załączniku zamieszczone jest wystąpienie do Zarządu PWPW SA  ws. nowego regulaminu Aplikacji Portalu OSK, który z dniem

15 czerwca 2021 sankcjonuje drastyczne ograniczenie zakresu usług Nieodpłatnego Pakietu Usług  Portalu OSK do:

Możliwość eksportu danych dla Administratora OSK

Możliwość usunięcia konta całego OSK

Wykupienie dostępu do Odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK

 

W konsekwencji powyższego po dniu 14 czerwca 2021 pobieranie, zwracanie oraz aktualizacja PKK będą możliwe tylko po uprzednim złożeniu zamówienia odpłatnego Pakietu Usług Portalu OSK i wniesienia opłaty wyłącznie za pośrednictwem www.info-car.pl.

Proszę o zapoznanie się z treścią wystąpienia.

 

Załącznik: 

rzecznikpposk-wystapienie20210419dopwpwwsportalosk.pdf

 

Dyrektor PIGOSK

Wojciech Góra