Sprawozdanie Rzecznika Praw Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców za 2020 r.

W załączeniu zamieszczone jest sprawozdanie Rzecznika Praw Przedsiębiorców prowadzących  Ośrodki Szkolenia Kierowców z działalności za 2020 r. 

Dyrektor PIGOSK

Wojciech Góra

Załacznik: Sprawozdanie

 Rzecznikpposk-sprawozdanie2020_2.pdf