Relacja ze spotkania informacyjnego PIGOSK - SOSK Warszawa w dniu 18.11.2021 r.

W dniu 18 listopada  2021 w siedzibie PIGOSK  w Piastowie odbyło się spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców zorganizowane wspólnie przez Zarządy SOSK Warszawa i PIGOSK zatytułowane „Zmiany, zmiany, zmiany” poświęcone zachodzącym i projektowanym zmianom w ustawach i rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów a także okresowym szkoleniom- warsztatom zawodowym tych profesji.

W spotkaniu udział wzięli i wygłosili prelekcje a także udzielali odpowiedzi na zadawane pytania z Sali przez uczestników spotkania zaproszeni goście:

  1. Panowie Marcin Kichler i Jakub Zbucki, Główni Specjaliści z Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
  2. Pani Maria Dąbrowska-Loranc, Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego.
  3. Panowie Tomasz Matuszewski V-ce Dyrektor i Rafał Grodzicki Rzecznik Prasowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.
  4. Panie Maria Wrona-Żółtowska V-ce Dyrektor i Ewa Kowalewska Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz wydawania uprawnień w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy.
  5. Państwo Robert Domagała V-ce Dyrektor, Agnieszka Czarniecka i Michał Bazyluk z Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
  6. Pan Robert Niedbałko aspirant sztabowy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Mimo okresu pandemii COVID-2 frekwencja potwierdza ważkość i zasadność organizowania tego typu spotkań w trakcie których atmosfera była spokojna, a pytania zadawane z Sali i odpowiedzi gości były zadawalające i merytoryczne.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że takich spotkań powinno być więcej i częściej.

Spotkanie poprowadzili Panowie: Jan Szumiał - Prezes SOSK Warszawa i Wojciech Góra Dyrektor PIGOSK.

Relacja Zdjęciowa: