Relacja z obchodów Jubileuszu 15 lecia PIGOSK w dniu 10.09.2021 r.

W dniu 10 września 2021 r. w Piastowie odbyły się  obchody Jubileuszu 15- lecia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.

W uroczystej sesji jubileuszowej w siedzibie Izby w Piastowie uczestniczyli zaproszeni goście, członkowie naszej organizacji z osobami towarzyszącymi  oraz pracownicy. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jerzy Kleniewski – Radca Generalny Ministerstwa Infrastruktury, prof. Andrzej Świderski – Z-ca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego, profesor nadzwyczajny Jerzy Jackowski – Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej, dr Ewa Odachowska – Rogalska z Instytutu Transpotu Samochodowego, dr. Andrzej Kulis – Rektor Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu oraz długoletni egzaminator i instruktor nauki jazdy, Maciej Szłapczyński - Autocomp Sp. z o.o., Szczecin, Tomasz Dziuganowski – V-ce Prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Janusz Ujma, Pan Grzegorz Łapeta z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Pan Roman Stencel z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Tomasz Żmuda – Brokerskie Biuro Ubezpieczeń REGIS i Szymon Tykwic – prezes firmy GASSO z Piastowa.

Obecność przybyłych gości, ich ciepłe i pełne optymizmu wypowiedzi utwierdziły nas w przekonaniu, że to co robimy jest dobre i ma szerokie perspektywy rozwoju. Szczególnie ważne są dla nas uzyskane osiągnięcia, które są motorem do dalszego rozwoju Izby oraz pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas uroczystej sesji Jubileuszowej Radca Generalny Ministerstwa Infrastruktury Pan Jerzy Kleniewski  wręczył członkom Izby odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki honorowe ,,Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. Uroczystość odbyła się  w Sali Konferencyjnej PIGOSK w Piastowie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności społecznej na rzecz  poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym odznaczono 7 osób:

- Złotym Krzyżem Zasługi: Swaryczewski Czesław, Szymański Krzysztof

- Srebrnym Krzyżem Zasługi: Igielski Aleksander, Pasik Jerzy

- Brązowym Krzyżem Zasługi: Garlacz Jan, Słojewski Wiesław, Uszczyński Zbigniew

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczono 5 osób:

- Medalem Złotym za Długoletnią Służbę: Gliszczyński Marek, Samsel Witold, Stasiak Marek, Sural Andrzej, Szypura Roman

Na podstawie §  3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej ,,Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, Minister Infrastruktury nadał odznakę honorową ,,Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” 4 osobom: Wojciech Góra, Hyży Zbigniew, Kamiński Maciej, Obrębski Marek

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń państwowych dr Andrzej Kulis wygłosił wykład inauguracyjny: nt ,,Dlaczego szkolenie kierowców i egzaminowanie w Polsce budzi wiele emocji". Było to bardzo ciekawe i interesujące wystąpienie poruszające wiele wątków odnoszących się do realiów szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w kontekście obowiązujących przepisów prawa. 

W trakcie uroczystości podczas swojego wystąpienia wiceprezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Pan Tomasz Dziuganowski dziękując za zaproszenie, oraz gratulując jubileuszu oraz odznaczonym i wyróżnionym podkreślił potrzebę wprowadzenia zmian do obecnego systemu egzaminowania. Potrzeba modyfikacji systemu egzaminowania jest aktualnym tematem branżowym i medialnym. Tomasz Dziuganowski wspomniał krótko o przełomowych faktach, które miały wpływ na zmiany w procesie kształcenia i egzaminowania kierowców (powstanie WORD-ów, wprowadzenie egzaminu teoretycznego za pomocą komputerów, rejestracja przebiegu egzaminu, powołanie zespołu doradczego przy Ministrze Infrastruktury). Nawiązując do wystąpienia dr A. Kulisa, wiceprezes KSE stwierdził, że instruktor i egzaminator stanowią podstawowe ogniwa w procesie kształcenia i egzaminowania kierowców posiadając wspólne cechy charakteru. Ważne jest zatem, aby dla dobra kadr egzaminatorskich i instruktorskich te dwa środowiska zjednoczyły się w przedmiocie prawnego usankcjonowania faktu wynikającego z tego, że egzaminator i instruktor należy do zawodów specjalistycznych, wykonywanych pod dużą presją społecznych oczekiwań, w warunkach szkodliwych i o wysokim stopniu ryzyka w zakresie utraty zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet utraty życia.

Życzenia i gratulacje przesłał nam Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego – prof. Marcin Ślęzak, który nie mógł w tym dniu osobiście uczestniczyć w uroczystej sesji. Gratulacje i życzenia przesłali również: Prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD – Janusz Stachowicz, Dyrektor - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytutu Motoryzacji – dr hab. inż. Witold Luty, Prezes Zarządu firmy LIWONA – Zbigniew Papuga.

Po zakończonej Sesji Jubileuszowej w Piastowie, w godzinach popołudniowych odbyła się uroczysta kolacja w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Szczególną radość sprawiła nam liczna obecność członków Izby z osobami towarzyszącymi ich dobre humory oraz miła zabawa w hotelu ,,Warszawianka”.

Na wysokości zadania stanęli pracownicy Izby, którzy przy wsparciu Zarządu dobrze przygotowali uroczystość.

Oceniając minioną uroczystość należy podkreślić potrzebę świętowania jubileuszów. Taka uroczystość to nie tylko podsumowanie tego co było, ale przede wszystkim spojrzenie w przyszłość. Wspólne świętowanie członków Izby w obecności zaproszonych gości zaowocuje dalszym rozwojem Izby. W takich okolicznościach podczas dyskusji rodzą się nowe pomysły, które będziemy analizować i wdrażać. Ważnym aspektem tego spotkania jest również ocena minionego czasu. Byliśmy naocznymi świadkami tworzenia Izby. Przeżyliśmy również  trudne chwile w życiu tej organizacji, ale ogromnym optymizmem napawa nas obecność wszystkich zasłużonych dla Izby osób, którzy przyjechali do Piastowa w dniu 10 września 2020 r., a niektórzy pierwszy raz zobaczyli trwałe wyniki pracy tej organizacji. Osiągnięcia Izby to doskonały przykład wspólnej ludzkiej pracy i tzw. zrównoważonego rozwoju. Rozwój ten stworzył fundamenty do dalszej pracy na rzecz środowiska szkoleniowego. W ramach dobrej współpracy ośrodków, nasze symulatory stanowią dobrą metodę szkolenia przyszłych kierowców, kandydatów na kierowców oraz młodzieży szkolnej w ramach działalności społecznej OSK wspieranej przez Izbę. Trwały majątek oraz potencjał intelektualny i zawodowy naszego środowiska daje takie możliwości.

Jako prezes obecnego Zarządu deklaruję taki kierunek i dziękuję wszystkim, którzy na przestrzeni 15 lat przyczynili się do rozwoju naszej organizacji.

                         Krzysztof Szymański, Prezes Zarządu PIGOSK

Poniżej przedstawiamy krótką relację w postaci zdjęć.

Listy gratulacyjne: 

- gratulacje_wojskowej_akademii_technicznej.pdf

gratulacje_pimot.pdf

- gratulacje_ksd_word.pdf

- gratulacje_firmy_autocomp.pdf

- gratulacje_firmy_liwona.pdf