Wspólna prośba współpracujących organizacji społecznych PIGOSK, PFSSK, OIGOSK o Pomoc Rządu RP

 

Pan Mateusz Jakub Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
 

Szanowni Państwo

W załączeniu zamieszczone jest pismo współpracujących organizacji społecznych PIGOSK, PFSSK i OIGOSK do Prezesa Rady Ministrów dotyczące udzielenia pomocy samozatrudnionym i mikroprzędsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców o ośrodki szkolenia.

Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma.

Dyrektor PIGOSK

W. Góra

Załacznik:

 Wspólna_prośba_PIGOSK_PFSSK_OIGOSK_o pomoc_Rządu_RP.pdf