Relacja z X Konferencji Szkoleniowej PIGOSK zorganizowanej w dniach 11 – 13.09.2020 r., Hotel ARTUS w Karpaczu.

Zrealizowaliśmy X Konferencję Szkoleniową PIGOSK w Karpaczu pod hasłem: ,,ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” - Zadbaj o bezpieczeństwo na drogach i przejazdach kolejowych.

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców pragnę przekazać podziękowania wszystkim uczestnikom konferencji, która odbyła się w dniach 11 - 13 września  br. w Karpaczu.

Bardzo się cieszę, że znowu mogliśmy się spotkać w tak licznym gronie. Mam nadzieję, że udział w wydarzeniu był dla Państwa ciekawym doświadczeniem i pozwolił na zdobycie inspiracji przydatnych w dalszej, zawodowej działalności szkoleniowej.

Jesteśmy dumni z faktu, że po raz dziesiąty udało nam się zrealizować zadanie, które niewątpliwie ma wpływ na poprawę jakości szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cieszy dobre postrzeganie naszych działań przez instytucje, które z natury są powołane do realizacji zadań związanych z ruchem drogowym i transportem drogowym.

Do udziału w Konferencji Szkoleniowej i zrealizowania zaplanowanych tematów zostali zaproszeni wysokiej klasy specjaliści.

Zaproszenia przyjęli i doskonale wykonali nasze prośby. Uczestnicy konferencji  bardzo dobrze ocenili wybrane tematy i ich realizację.

Chciałbym serdecznie podziękować:

  • Panu Bogdanowi Oleksiakowi, Dyrektorowi Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, za zorganizowanie telekonferencji,
  • Panu prof. dr hab. Marcinowi Ślęzakowi, Dyrektorowi Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie za osobistą pomoc oraz włączenie kolejny raz do naszego przedsięwzięcia Panią Ewę Odachowskiej i Bartosza Szczepańskiego.
  • Pani dr Ewie Odachowskiej za przedstawienie tematu dotyczącego traumy powypadkowej – jako pomijanego skutku wypadku.
  • Panu  dr Jackowi Giszczakowi z MSWiA za kolejny udział w konferencji i pokazanie w swoim wystąpieniu odpowiedzialności karnej za zdarzenia drogowe.
  • Panu Romanowi Stenclowi Rzecznikowi Praw Przedsiębiorców prowadzących OSK za przedstawienie analizy działań w roli rzecznika na rzecz Ośrodków Szkolenia Kierowców.
  • Panu Tomaszowi Żmudzie właścicielowi Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS za przedstawienie nowej oferty ubezpieczeniowej dedykowanej dla OSK ,,Ubezpieczenie od odpowiedzialności materialnej instruktorów” oraz ufundowanie upominków dla uczestników konferencji.
  • Panu Leszkowi Konefałowi, przedstawicielowi Komendy Dolnośląskiej Policji za omówienie problematyki wypadków drogowych z udziałem użytkowników dróg oraz za wskazówki dla nauczających na kursach prawa jazdy - na jakie zagadnienia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas nauczania praktycznego.

Zaangażowanie i pomoc w organizacji konferencji oraz dobra współpraca z PFSSK, OIGOSK zachęca nas do wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naszej branży.

Energii dodaje nam dobra atmosfera i integracja naszego środowiska. Obecnie z uwagi na pandemię nie łatwo jest prowadzić działalność gospodarczą i nie łatwo realizować planowane przedsięwzięcia.

Stąd szczególną wdzięczność wyrażam dla Koleżanek i Kolegów z naszej Izby oraz ich rodzin za udział w Konferencji.

 

                                                                Krzysztof Szymański – Prezes PIGOSK

Relacja zdjęciowa: W. Góra