UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 W WYDZIALE MECHANICZNYM WAT

W dniu 5 października 2018r. po raz 59 na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Uroczysta inauguracja odbyła się w sali kinowej Klubu WAT i zgromadziła nie tylko grono profesorskie, nauczycieli akademickich, pracowników wydziału, studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ale również licznie przybyłych gości.

Na zaproszenie władz Uczelni w uroczystości udział wzięli również przedstawiciele PIGOSK: prezes Krzysztof Szymański i dyrektor Wojciech Góra.  

Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT w swym wystąpieniu inauguracyjnym serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, szczególnie ciepło i serdecznie przywitał studentów i doktorantów I roku studiów, przedstawił studentom kadrę kierowniczą Wydziału i Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawił uczestnikom uroczystości w szerokim ujęciu działalność dydaktyczną i naukową wydziału.

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja, czyli ślubowanie doktorantów i studentów pierwszego roku.

Dziekan Wydziału przeprowadził akt przyjęcia w poczet doktorantów i studentów pierwszego roku studiów.

Na zakończenie uroczystości odbyło się w kawiarni Klubu WAT spotkanie okolicznościowe.

 

Fotografie WAT.