Relacja z Konferencji Szkoleniowej PIGOSK w dniach 7 - 9.09.2018 r. w Hotelu STOK w Wiśle

W dniach 7 - 9 września 2018 roku w Hotelu STOK w Wiśle odbyła się VII Konferencja Szkoleniowa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców pt.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Psychologia transportu”.

Głównym celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze wspólnych oddziaływań szkoleniowych pomiędzy Ośrodkami Szkolenia Kierowców, a kandydatami na kierowców i kierowcami, a także zapoznanie się z tematyką stresu w psychologii transportu i głównymi przyczynami wypadków drogowych w transporcie drogowym w Polsce oraz ich dramatycznych skutkach.

Uczestników Konferencji przywitał Prezes Krzysztof Szymański.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego efektem było liczne uczestnictwo, łącznie 120 osób z całego kraju.

W Konferencji uczestniczyli: członkowie Izby wraz z osobami towarzyszącymi, przedstawiciele nauki, eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiciele organów rządowej administracji oraz instruktorzy nauki jazdy.

Gośćmi Konferencji byli, m.in.: Pan prof. Wojskowej Akademii Technicznej Jerzy Jackowski – Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Pani dr Ewa Odachowska z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Psycholog, pedagog, psychotraumatolog. Specjalista w Zakładzie Psychologii Transportu I Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego. Terapeuta, autorka licznych publikacji naukowych. Członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego, Pan Bartosz Szczepański asystent prof. Marcina Ślęzaka - dyrektora ITS w Warszawie, Pan Radosław Sobczyk z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Kierownik Oddziału Transportu i Organizacji Wydziału Infrastruktury, Pan kom. dr. Jacek Giszczak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie. Doktor nauk o bezpieczeństwie, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ekspert w Instytucie Transportu Samochodowego.

W trakcie Konferencji zaproszeni prelegenci omówili tematykę dotyczącą:

  1. kom. Jacek Giszczak - Wypadki drogowe z udziałem kierowców wykonujących transport drogowy - główne przyczyny wypadków w Polsce.
  2. dr Ewa Odachowska - Znaczenie stresu w psychologii transportu.
  3. prof. Jerzy Jackowski -  Bezpieczne nadwozia samochodowe.
  4. Radosław Sobczyk - Kontrola ośrodków szkolenia i doskonalenia techniki jazdy, problemy w szkoleniu obcokrajowców.

Podczas przerw kawowych goście i uczestnicy mieli okazję podyskutować na ważne i ciekawe tematy związane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Dodatkową atrakcją odbywającej się Konferencji była wycieczka  po pięknych okolicach Beskidu Śląskiego, zorganizowana dla uczestników szkolenia przez kol. Jana Garlacza z Bielska - Białej.

Na zakończenie, Prezes Krzysztof Szymański podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom Konferencji za czynny udział i stwierdził, że taka integracja jest nam potrzebna. Dzięki takim spotkaniom możemy poprawić komunikację między nami oraz wdrożyć zdobytą na Konferencji wiedzę w szkoleniu kierowców. Po bardzo udanym szkoleniu już myślimy o zaplanowaniu przyszłorocznego spotkania. Efekt przeszedł nasze oczekiwania.

Fotorelacja z Konferencji szkoleniowej: