Zaproszenie Dyrektora WORD w Katowicach i Górnośląskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia na VI Konferencję: szkolenie i egzaminowanie kierowców

DYREKTOR WORD KATOWICE I GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OŚRODKÓW SZKOLENIA ZAPRASZAJĄ

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego już po raz szósty organizuje konferencję dotyczącą szkolenia i egzaminowania kierowców. W tym roku tematem przewodnim będzie TECHNIKA, TAKTYKA KIEROWNIA POJAZDEM. JAZDA ENERGOOSZCZĘDNA. ERGONOMIA KIEROWCY I INSTRUKTORA. Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób kierujących ośrodkami szkolenia, szkoleniowców oraz pracowników administracji samorządowej, którzy to sprawują nadzór nad szkoleniem. Konferencja odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku na terenie EUROCENTRUM w Katowicach ul. Ligocka 103. Zapisy w sekretariacie WORD Katowice. Liczba miejsc ograniczona o uczestnictwie decyduje kolejność zapisu. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Szczegóły w dołączonej agendzie.

agenda_konfa_2017_word_kce_end.doc