Vivat Academia, vivant Professores! Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego WAT 2017/2018

Tradycyjne słowa „Rok akademicki 2017/2018 w Wojskowej Akademii Technicznej uważam za otwarty” zostały wypowiedziane przez JM rektora-komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka 3 października 2017 r. Studia w WAT rozpoczęło prawie 10 000 studentów, w tym ponad 1 600 podchorążych.  Na pierwszy rok studiów przyjęto niemalże 3 000 studentów wojskowych i cywilnych.

Na uroczystości otwarcia obecni byłi prezes PIGOSK Krzysztof Szymański oraz wiceprezes Marek Gawroński, którzy w imieniu Izby złożyli serdeczne życzenia  dla całej społeczności akademickiej Wojskowej Akademii Technicznej.

WAT jest uczelnią z dużym potencjałem, z bardzo dobrymi tradycjami oraz z dużymi osiągnięciami. Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie studentów i doktorantów pierwszego roku.

Uroczystość była również okazją do wręczenia dyplomów ośmiu nowo mianowanym doktorom habilitowanym.vGoście, kadra i studenci mieli również okazję zapoznać się z osiągnięciami naukowymi i wdrożeniowymi poszczególnych wydziałów na wystawie, która towarzyszyła uroczystości.

Dyrektor PIGOSK: Wojciech Góra