Relacja z Konferencji Naukowej E Mobilność

W dniach 21 - 22 września 2017 r. w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa „E-Mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia” zorganizowana przez Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

W Konferencji uczestniczyły zaproszone środowiska naukowe, przedstawiciele przedsiębiorstw prowadzących transport miejski, przedsiębiorców branży motoryzacyjnej i szkoleniowej, reprezentantów firm zajmujących się projektowaniem, produkcją i serwisowaniem e-pojazdów oraz studentów uczestniczących w pracach kół naukowych.

Do udziału w konferencji została również zaproszona Polska Izba Gospodarcza Ośrodków szkolenia Kierowców, z ramienia której uczestnikiem konferencji był dyrektor Wojciech Góra.

Celem Konferencji było prezentacja wyników badań i wymiany doświadczeń naukowych dotyczących szeroko rozumianej e-mobilności.

Konferencja i dyskusje jej towarzyszące, były inspiracją do podejmowania oryginalnych badań w zakresie pojazdów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze utylitarnym.

Szczególnie ciekawym wydarzeniem konferencji był PANEL DYSKUSYJNY – poświęcony  obszarom wymagającym dostosowania (przepisów, infrastruktury, kontroli pojazdów, edukacji/szkolenia/przekwalifikowania pracowników), aby zmiany technologiczne okazały się sukcesem dla użytkowników i biznesu?

Fotorelacja z konferencji: