Podwyżka płacy minimalnej o 100 zł

Rząd zdecydował o tym, że od 1 stycznia przyszłego roku płaca minimalna (na pełnym etacie) wyniesie 2,1 tys. zł a godzinowa – 13,70 zł. W ten sposób nominalnie wzroście o 5 proc. (o 100 zł), a realnie mniej więcej o 3 proc.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak tłumaczy resort w ten sposób wynagrodzenie minimalne jest zaplanowane na poziomie 47,3 proc. płacy przeciętnej. Osoba zatrudniona dostanie netto 1530 zł, a pracodawca poniesie 2535 zł wszystkich kosztów.

Minimalna stawka godzinowa dotyczy osób pracujących na podstawie umowy o pracę, zlecenia oraz samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.