Konferencja w Ministerstwie Rozwoju pt.: „Kształcenie kierowców dla branży transportowej”

W Ministerstwie Rozwoju w dniu 27. listopada br. odbyła się konferencja pt.: „Kształcenie kierowców dla branży transportowej”. W imieniu Andżeliki Możdżanowskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, otwarcia dokonała Beata Gorajek, Dyrektor Generalny w resorcie oraz Piotr Banasik p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W Konferencji  udział wzięli zaproszeni przedstawiciele PIGOSK: Prezes Krzysztof Szymański i dyrektor Wojciech Góra.

Na wstępie Pan Dominik Wasiluk, ekspert w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju przedstawił informację o branży transportu drogowego jej potencjału, barier rozwoju, dostępnych instrumentów wsparcia oraz Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa omówił problematykę o miejscach pracy dla kierowców z prawem jazdy kat. C, C+E, atrakcyjności zawodu kierowcy.

Pani Emilia Maciejewska, naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, mówiła o modernizacji kształcenia w szkołach zawodowych, o możliwości przygotowania uczniów i absolwentów do uzyskania prawa jazdy kat. C.

Pan Tomasz Matuszewski, starosta gostyniński i Dyrektor Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego Wojciech Kiełbasa omówili temat: Jak efektywnie organizować kształcenie kierowców-mechaników z prawem jazdy kat. C w szkole branżowej I stopnia. Doświadczenia ze współpracy szkoły z pracodawcami. Pan Tomasz Matuszewski stwierdził, iż należy ograniczyć program nauczania w/z kierunku „Kierowca-mechanik” do ,,Kierowcy” oraz że nie uda się wykształcić jednocześnie dobrego kierowcy i kompetentnego mechanika.

Pani Paulina Mucha z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju lub Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju przedstawiła prezentację pt.: „Jak uzyskać dofinansowanie na kurs prawa jazdy kat. C, C+E ze środków UE?”.

Kolejnymi prelegentami konferencji byli Arkadiusz Tokarski, Naczelnik w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Andrzej Burnat z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Almira Tusk, przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którzy zaprezentowali „Doświadczenia z realizacji projektów dedykowanych osobom zainteresowanym uzyskaniem prawa jazdy kat. C, C+E (w tym uczniom) w wybranych województwach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych”.

Podczas konferencji dyskutowano na szereg zagadnień: Jak dyrektorzy szkół oceniają propozycję przygotowywania uczniów do zdawania prawa jazdy kat. C. Co będzie największym problemem dla szkół w przypadku prawa jazdy kat. C. Jak przebiega współpraca szkół z przedsiębiorstwami, gdzie uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Jaka powinna być rola pracodawców w przygotowywaniu uczniów do uzyskania prawa jazdy kat. C. Czy przedsiębiorcy są gotowi wesprzeć szkoły w wykwalifikowanych specjalistów, przyjąć ucznia na praktykę czy też udostępnić pojazdy.

Podczas dyskusji przed zakończeniem konferencji wybrzmiewał problem braków profesjonalnych kierowców zawodowych dla rynku transportu drogowego, a jednocześnie znaczącej pozycji Polski w przewozach drogowych. Zdaniem resortu są dwa główne instrumenty wsparcia, jakie mogą ograniczyć tę barierę rozwoju branży: - to kształcenie młodzieży w szkołach w nowo utworzonym zawodzie „kierowca mechanik” oraz udział osób zainteresowanych otrzymaniem prawa jazdy kat. C, C+E w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników transportu drogowego wyrazili swoje zadowolenie postępującymi pracami resortu mającymi na celu dostosowanie przepisów – nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami  i wprowadzenia do podstawy programowej ,,kierowca - mechanik” prawa jazdy kat. C. 

Fotorelacja z Konferecji: