Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego

20 listopada 2017 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy, przy Alei Poniatowskiego 1, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała Konferencję pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego” w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – European Vocational Skills Week.

Głównym celem konferencji  była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów.

W tym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni przedstawiciele PIGOSK: Prezes Krzysztof Szymański i dyrektor Wojciech Góra. Podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych pokazano, jak ważne i potrzebne jest kształcenie i szkolenie zawodowe oraz inwestowanie w doskonalenie jego jakości oraz innowacyjności.  

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat wartości dodanej systemu ECVET w tworzeniu partnerstw międzynarodowych oraz we wspieraniu współpracy szkół zawodowych i uczelni z rynkiem pracy, w tym w obszarze kształcenia dualnego. Istotnym elementem była ponadto tematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego rola w budowaniu ścieżek kariery.

W trakcie sesji tematycznych zaproszeni goście podzielili się opiniami na temat tworzenia i działania partnerstw szkół zawodowych i wyższych z pracodawcami, kształcenia dualnego na poziomie wyższym, a także zaprezentowali rozwiązania dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego, oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej na uczelniach.

więcej informacji na stronie: https://www.ore.edu.pl/edukacja-z-praktyką-–-partnerstwa-na-rzecz-dualnego-kształcenia-zawodowego

Fotorelacja: