Komunikat nr 4 z obrad zespołu roboczego ds. zmian przepisów regulujących funkcjonowanie osk

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 07 czerwca 2013 roku w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się kolejne, szóste spotkanie przedstawicieli Resortu Transportu oraz reprezentantów środowiska osk, w którym uczestniczyli:

1.Andrzej Bogdanowicz – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego;
2.Tomasz Piętka – Główny Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego;

Ze strony organizacji społecznych :
1) Roman Stencel – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców / OIGOSK/;
2) Zbigniew Popławski – wiceprezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców;
3) Zbigniew Gryglas – wiceprezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców;
4) Grzegorz Jarząbek – prezes Ligi Obrony Kraju
5) Grzegorz Długoszewski – Liga Obrony Kraju;
6) Krzysztof Szymański - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców;
7) Marek Stasiak – wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców;
8) Jan Domasik - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców;
9) Wojciech Góra – wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców;

Poniżej zamieszczony jest uzgodniony projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami, który zostanie skierowany jak najszybciej do prac legislacyjnych.

Pobierz: Projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA