Szkolenia EFS

 

PIGOSK uczestniczy w szkoleniach realizowanych w ramach projektów POKL i EFS dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy

Europejski Fundusz Społeczny jest instrumentem Unii Europejskiej, mającym na celu współfinansowanie działań krajów członkowskich w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Projekty współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być realizowane m.in. w ramach programów operacyjnych: SPO RZL i ZPORR (lata 2004 - 2006) oraz aktualnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (lata 2007 - 2013). Znajomość problematyki rynku lokalnego, zwłaszcza poszerzającego się bezrobocia, pozwoliła poszerzać zakres szkolenia, pozyskując pieniądze z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.