2016-01-29 spotkanie współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w Piastowie nt. koniecznych zmian regulacji prawnych dot. egzaminowanbia i szkolenia kierowców

 

 

 

 

 

 

 

Realizując uzgodnienia podjęte na spotkaniu w MIB 05.01.2016r w siedzibie PIGOSK w Piastowie w dniu 29 stycznia 2016r odbyło się spotkanie n/w przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących środowisko osk:

  1. Grzegorz Jarząbek            - prezes LOK
  2. Adam Świderski                       - Oddział Biura Zarządu Głównego LOK w Poznaniu
  3. Krzysztof Bandos                - prezes PFSSK
  4. Jan Szymczak                          - sekretarz PFSSK
  5. Krzysztof Szymański          - prezes PIGOSK
  6. Czesław Swaryczewski              - sekretarz PIGOSK
  7. Roman Stencel                    - prezes OIGOSK
  8. Piotr Berent                             - wiceprezes OIGOSK

W trakcie spotkania wielowątkowo analizowano problemy nurtujące środowisko OSK i podkreślano potrzebę pilnych i strategicznych zmian regulacji prawnych w obszarach szkolenia i egzaminowania osób ubiegających sie o prawo jazdy.

Efektem spotkania jest uzgodniony pakiet postulatów środowiska osk w zakresie niezbędnych zmian regulacji prawnych.

Po niezbędnych pracach redakcyjnych uzgodniony pakiet postulatów ok. 10 lutego br. zostanie przekazany wiceministrowi MIB Panu Jerzemu Szmitowi.

Po analizach w/w postulatów przez urzędników Departamentu Transportu Drogowegoodbędzie się spotkanie stron w Resorcie Infrastruktury...

Dyrektor PIGOSK

Wojciech Góra