2016-01-29 spotkanie współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w Piastowie nt. koniecznych zmian regulacji prawnych dot. egzaminowanbia i szkolenia kierowców

 

 

 

 

 

 

 

Realizując uzgodnienia podjęte na spotkaniu w MIB 05.01.2016r w siedzibie PIGOSK w Piastowie w dniu 29 stycznia 2016r odbyło się spotkanie n/w przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących środowisko osk:

Komunikat nr 4 z obrad zespołu roboczego ds. zmian przepisów regulujących funkcjonowanie osk

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 07 czerwca 2013 roku w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się kolejne, szóste spotkanie przedstawicieli Resortu Transportu oraz reprezentantów środowiska osk, w którym uczestniczyli:

1.Andrzej Bogdanowicz – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego;
2.Tomasz Piętka – Główny Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego;

Subskrybuj PIGOSK RSS