Kadra Instruktorów Techniki Jazdy PIGOSK

 

Wszyscy nasi instruktorzy posiadają ukończone kursy z doskonalenia techniki jazdy i przepisów ruchu drogowego. Posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień.

Wojciech Góra

Wykształcenie: wyższe techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr W 0051 do prowadzenia zajęć z doskonalenia techniki jazdy pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: B1, B, C1, C1+E, C,C+E,D.

Marek Stasiak

Wykształcenie: wyższe techniczne 

Posiada uprawnienia instruktora techniki nr WN 0376 w zakresie prawa jazdy kategorii: A,B,B+E,C,C+E,D,D+E. 

 

Mieczysław Gwardziński

Wykształcenie: średnie techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr W 0037 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B,B+E,C,C+E,D,D+E.

Marek Gawroński

Wykształcenie: średnie techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr W 0377 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B,B+E,C,C+E,D,D+E.

Arkadiusz Szymański

Wykształcenie: wyższe techniczne 

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr E 0117 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: C,C+E,D.

Marcin Dębowski

Wykształcenie: wyższe techniczne 

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr E 0118 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: C,C+E,D.

Wiesław Ignaczak

Wykształcenie: średnie techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr W 0036 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B,B+E,C,C+E,D,D+E. 

Bogdan Szwed

Wykształcenie: średnie techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr DO 190 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B,B+E,C,C+E,D,D+E.

Krzysztof Dąbrowski

Wykształcenie: średnie techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr DO 046 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: B,B+E,C,C+E,D,D+E.

Zbigniew Uszczyński

Wykształcenie: wyższe techniczne 

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr DO 0005 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: B,B+E,C,C+E,D,D+E.

Sergei Shurko

Wykształcenie: średnie techniczne 

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr DO 187 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: C1,C