Kadra Instruktorów Techniki Jazdy PIGOSK

 

Wszyscy nasi instruktorzy posiadają ukończone kursy z doskonalenia techniki jazdy i przepisów ruchu drogowego. Posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień.

Wojciech Góra

Wykształcenie: wyższe techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr W 0051 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: B,C,C+E,D,D+E oraz uprawnienia instruktora nauki jazdy nr WN 0398 w zakresie prawa jazdy kategorii:     B,B1,C,C1,D,D1. Jego pasją życiową jest motoryzacja i sporty lekkoatletyczne. Jest dyrektorem biura PIGOSK.

Marek Obrębski

Wykształcenie: średnie techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr W 000479 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B,B+E,C,C+E,D,D+E oraz uprawnienia instruktora nauki jazdy nr WN 1010 w zakresie prawa jazdy kategorii:     A,A1,B,B1,C,C1,D,D1. Diagnosta  pojazdów samochodowych i rzeczoznawca samochodowy. Jest ponadto  znakomitym ratownikiem drogowym. Interesuje się motoryzacją  Certyfikowany instruktor ECOJAZDY.

Mieczysław Gwardziński

Wykształcenie: średnie techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr W 0037 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B,B+E,C,C+E,D,D+E oraz uprawnienia instruktora nauki jazdy nr WN 0016 w zakresie prawa jazdy kategorii:     A,A1,B,B1,C,C1,D,D1. Jego zainteresowania to wyścigi samochodowe i turystyka.

Wiesław Ignaczak

Wykształcenie: średnie techniczne samochodowe

Posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy nr W 0036 do prowadzenia zajęć doskonalenia techniki jazdy  pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B,B+E,C,C+E,D,D+E oraz uprawnienia instruktora nauki jazdy nr WN 0974 w zakresie prawa jazdy kategorii:     A,A1,B,B1,C,C1,D,D1.  Jego osobowość wyróżnia się tym, iż posiada ogromny spokój i cierpliwość podczas szkoleń  oraz opanowanie w trudnych sytuacjach drogowych. Interesuje się nowinkami motoryzacyjnymi, które wykorzystuje podczas szkoleń.