Zarząd

Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2014 r.:

1. Organem uprawnionym do reprezentowania PIGOSK jest Zarząd Izby w składzie:

 • Prezes Krzysztof SZYMAŃSKI, tel. 501 633 946
 • Wiceprezes Czesław SWARYCZEWSKI, tel. 501 633 948
 • Wiceprezes Marek GAWROŃSKI, tel. 501 633 883
 • Sekretarz Wojciech GÓRA, tel. 501 633 861
 • Skarbnik Marek STASIAK, tel. 501 633 897

2. Organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością PIGOSK jest Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący - Zbigniew USZCZYŃSKI
 • Wiceprzewodniczący - Danuta KARDAŚ
 • Sekretarz - Andrzej SURAL
 • Członek - Zbigniew BEM

 3. Sąd koleżeński PIGOSK w składzie:

 • Przewodniczący - Grzegorz Długoszewski
 • Wiceprzewodniczący - Witold SAMSEL
 • Sekretarz - Michał SZYPURA
 • Członek - Marek GLISZCZYŃSKI

Dyrektor Biura PIGOSK Wojciech Góra, tel. 501 633 861