Uwagi do projektu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o upranienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

W załaczeniu  opinia jaką wyraziły organizacje społeczne środowiska ośrodków szkolenia kierowców:

- Polska Izba Gospodarcza Osrodków Szkolenia Kierowców

- Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców

- Ogólnipolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców

-  Liga Obrony Kraju

Załacznik: wspolne_uwagi_org_spol_oskprojekt_rozp_szkolenia_0160219upp.pdf