Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

 Wojskow Akademia Techniczna od marca  2016 r. jest partnerem Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w ramach  Klastra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzięki kompleksowej współpracy instytucji naukowych i jednostek badawczo – rozwojowych, zapewniamy wymianę wiedzy i doświadczeń przez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych oraz inicjowanie paneli dyskusyjnych ze szczególnym uwzględnieniem  tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z powyższym Rada Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zaprosiła oficjalnie Zarząd PIGOSK  na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się w dniu 7 października 2016 r. w Sali Kinowej Klubu WAT. 

Dyrektor PIGOSK

Wojciech Góra