Relacja z posiedzenia XI Walnego Zgromadzenia w dniu 18.03.2016r.

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 18.03.2016 r. w Piastowie odbyło się XI WZ PIGOSK. W zebraniu uczestniczyło 80 członków PIGOSK. Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Krzysztofa Szymańskiego, który przywitał wszystkich przybyłych członków PIGOSK. „Komisja ze swego grona wybrała na Przewodniczącego Pana Jana Garlacza. Na sekretarza Komisja wybrała Pana Zbigniewa Hyżego , a na Członka Komisji Pana Andrzeja Kluczkowskiego. . Komisja Sprawozdawczo – Wyborcza stwierdziła,  że Zarząd PIGOSK w dniu 12 stycznia 2016 br. podjął uchwałę Nr 268 o zwołaniu na dzień 18 marca 2016 r. Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. Zawiadomienia wraz z planowanym porządkiem obrad zostały wysłane do Członków Izby listami poleconymi w dniu 8 lutego 2016 r.  W związku z powyższym Komisja Sprawozdawczo – Wyborcza stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy.  Ponadto Komisja Sprawozdawczo – Wyborcza ogłosiła, że XI Walne Zgromadzenie PIGOSK jest władne podejmować uchwały.

Zdjęcia z XI WZ PIGOSK:

  

Prezes Krzysztof Szymański uszczegółowił kierunki działania Izby, które zarysował wcześniej Członkom Izby podczas składania sprawozdania z działalności Zarządu. Odpowiedział również na pytania, które pojawiły się w trakcie jego wypowiedzi.