Porozumienie o współpracy pomiędzy PIGOSK a, WAT

W dniu 14 października 2016 r.  Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców i Wojskowa Akademia Techniczna z siedzibą w Warszawie zawarły porozumienie wszechstronnej współpracy w zakresie posiadanych uprawnień i możliwości, określonych działalnością statutową. W szczególności Strony współpracować będą w zakresie poprawy efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym w branży motoryzacyjnej.