Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców obchodziła swoje Jubileuszowe 10 - lecie.

W dniu 6 maja 2016 r. w Piastowie położonym k. Warszawy odbyły się  obchody 10- lecia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.

W uroczystej sesji jubileuszowej w siedzibie Izby w Piastowie uczestniczyli zaproszeni goście, członkowie naszej organizacji oraz pracownicy. Swoją obecnością zaszczycili nas: dyrektor Departamentu Transportu Drogowego - Bogdan Oleksiak, dr hab. inż. Marcin Ślęzak - dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, profesor nadzwyczajny Jerzy Jackowski – Kierownik Zakładu Instytutu Zakładu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej, dr inż. Dariusz Więckowski - Kierownik Laboratorium Badań Symulacyjnych PIMOT, Stanisław August - Dyrektor Handlowy Autocomp Sp. z o.o., Szczecin, Henryk Radomski - prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Andrzej Bogdanowicz - dyrektor Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Warszawa, Maciej Wroński ze Związku Pracodawców Transportu Drogowego Transport i Logistyka Polska, Radosław Sobczyk z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Anna Posmyk – dyrektor Zespołu Szkół nr 76 w Warszawie, Janusz Ujma, prezesi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców Pan Krzysztof Bandos i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców Pan Roman Stencel, Tomasz Matuszewski - Starosta Gostynina, Wojciech Kaczmarek – firma ATC Gostyń oraz przedstawiciele firm wydawniczych: Pan Jacek Bogusławski z SPH Credo, Pan Witold Wiśniewski z Grupa Image Sp. z o.o. oraz Pan Zbigniew Papuga z Agencji Wydawniczej Liwona .

Obecność szanownych gości, ich ciepłe i pełne optymizmu wypowiedzi utwierdziły nas w przekonaniu, że to co robimy jest dobre i ma szerokie perspektywy rozwoju. Szczególnie ważne są dla nas deklaracje współpracy od jednostek naukowych i badawczo – rozwojowych.

Ogromną radość sprawiła nam obecność dyrektora Bogdana Oleksiaka, Pana Macieja Wrońskiego oraz Pana Andrzeja Bogdanowicza, którzy obecnie pracują w różnych instytucjach związanych z transportem drogowych, ale kiedyś pracowali w Ministerstwie jako dyrektorzy departamentu transportu drogowego. My jako przedstawiciele organizacji pozarządowych mieliśmy możliwość z nimi współpracować. Taka współpraca nie jest łatwa. Zdarzały się także dni, kiedy wychodziliśmy  niezadowoleni i mieliśmy dosyć naszej społecznej działalności. Były też momenty, kiedy byliśmy zadowoleni i pełni optymizmu. Dzisiaj najważniejszy stał się wzajemny szacunek i możliwość wspólnego świętowania jubileuszu.

W tym uroczystym dniu patrząc na obecność gości można było wyczytać historię organizacji ogólnopolskich skupiających ośrodki szkolenia i kadrę nauczającą. Zaczęło się od Janusza Ujmy, Honorowego Prezesa PFSSK, który przywiązuje ogromną wagę do integracji środowiska, dobrego szkolenia. Zrobiliśmy wspólna fotografię.

W trakcie uroczystości podczas swojego wystąpienia prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów podkreślił potrzebę wprowadzenia zmian do obecnego systemu egzaminowania. Potrzeba modyfikacji systemu egzaminowania jest aktualnym tematem branżowym i medialnym. Gratulacje i życzenia otrzymaliśmy od przedstawicieli firm wydawniczych, z którymi współpracuje Izba Gospodarcza i nasi członkowie.

Miło nam było gościć Panią Annę Posmyk - dyrektor Zespołu Szkół nr 76 w Warszawie, która z pozycji pedagoga podkreśliła ogromną rolę naszych członków oraz organizacji społecznych w kształtowaniu dobrych postaw dzieci jako przyszłych uczestników ruchu drogowego.

Życzenia i gratulacje przesłał nam Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, który nie mógł w tym dniu osobiście uczestniczyć w uroczystej sesji. Chciałbym podkreślić dobrą współpracę pana dyrektora ze środowiskiem regionalnym. Ta współpraca przynosi dobre efekty obydwu stronom. Jubileusz świętowali również nasi sąsiedzi tzn. szefowie firm, którzy korzystają z naszych pomieszczeń i codziennie się z nami spotykają. Szczególną radość sprawiła nam liczna obecność członków Izby z rodzinami, ich dobre humory oraz miła zabawa w hotelu ,,Warszawianka” w Jachrance.

Na wysokości zadania stanęli pracownicy Izby, którzy przy wsparciu Zarządu dobrze przygotowali uroczystość. Po oficjalnych uroczystościach przybył do siedziby Izby Burmistrz Piastowa - Grzegorz Waldemar Szuplewski, który z okazji jubileuszu wręczył okolicznościowy upominek i zadeklarował szerszą współpracę w ramach brd.

Oceniając minioną uroczystość należy podkreślić potrzebę świętowania jubileuszów. Taka uroczystość to nie tylko podsumowanie tego co było, ale przede wszystkim spojrzenie w przyszłość. Wspólne świętowanie członków Izby w obecności zaproszonych gości zaowocuje dalszym rozwojem Izby. W takich okolicznościach podczas dyskusji rodzą się nowe pomysły, które będziemy analizować i wdrażać. Ważnym aspektem tego spotkania jest również ocena minionego czasu. Byliśmy naocznymi świadkami tworzenia Izby. Przeżyliśmy również  trudne chwile w życiu tej organizacji, ale ogromnym optymizmem napawa nas obecność wszystkich zasłużonych dla Izby osób, którzy przyjechali do Piastowa w dniu 6 maja 2016 r., a niektórzy pierwszy raz zobaczyli trwałe wyniki pracy tej organizacji. Wymieniali poglądy, wspominali dawne czasy i tworzyli wspaniałą atmosferę. Osiągnięcia Izby to doskonały przykład wspólnej ludzkiej pracy i tzw. zrównoważonego rozwoju. Rozwój ten stworzył fundamenty do dalszej pracy na rzecz środowiska szkoleniowego. W ramach dobrej współpracy ośrodków, nasz symulator powinien się przełożyć na dobre szkolenia przyszłych kierowców, kandydatów na kierowców oraz młodzieży szkolnej w ramach działalności społecznej OSK wspieranej przez Izbę. Trwały majątek oraz potencjał intelektualny i zawodowy naszego środowiska daje takie możliwości.

Jako prezes obecnego Zarządu deklaruję taki kierunek i dziękuję wszystkim, którzy na przestrzeni 10 lat przyczynili się do rozwoju naszej organizacji.

                         Krzysztof Szymański, Prezes Zarządu PIGOSK

Poniżej przedstawiamy krótką relację w postaci zdjęć.

listy_gratulacyjne_z_okazdi_10_lecia_pigosk.pdf