Ogólnopolski Konkurs ,,Instruktor Roku 2016 - Stawiamy na profesjonalizm"

W dniach 16 - 17 września 2016 r. Polska  Federacja  Stowarzyszeń  Szkół  Kierowców  organizuje  coroczny  konkurs  na  najlepszego  instruktora  nauki  jazdy  w  kraju.  Celem  konkursu  jest  integracja  środowiska  szkoleniowego,  instruktorów,  wykładowców,  działaczy  oraz  wszystkie  inne  osoby  i  instytucje  związane  ze  szkoleniem  i  egzaminowaniem  kandydatów  na  kierowców  w  całym  kraju.  Organizowany  konkurs ma  na  celu  podniesienie  wiedzy  i  umiejętności  u  startujących  zawodników  co  na pewno  będzie  miało  wpływ  na  poprawę  jakości  ich  szkolenia,  a  w  przyszłości  przeniesie  się  na  poprawę  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym.

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców popiera tego rodzaju inicjatywy, ponieważ dokładnie wpisują się one w działalność naszej organizacji. Stąd też, wielkim zaszczytem jest dla PIGOSK bycie  „ambasadorem” w  terenie i uczetniczyć w  kolejnej  edycji  „XVII  Konkursu  Instruktora  Roku  2016” jako  gość  honorowy  i   wspierać  w  jego  organizacji.

Dyrektor PIGOSK

Wojciech Góra