KOMUNIKAT ze spotkania prezesów współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w Piastowie.

Komunikat

ze spotkania prezesów współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w Piastowie / siedziba PIGOSK/.

Realizując uzgodnienia podjęte na spotkaniu w MIB 05.01.2016r w siedzibie PIGOSK w Piastowie w dniu 29 stycznia 2016r odbyło się spotkanie n/w przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących środowisko osk:

1. Grzegorz Jarząbek - prezes LOK
2. Adam Świderski - Oddział Biura Zarządu Głównego LOK w Poznaniu
3. Krzysztof Bandos - prezes PFSSK
4. Jan Szymczak - sekretarz PFSSK
5. Krzysztof Szymański - prezes PIGOSK
6. Czesław Swaryczewski - sekretarz PIGOSK
7. Roman Stencel - prezes OIGOSK
8. Piotr Berent - wiceprezes OIGOSK

W trakcie spotkania wielowątkowo analizowano problemy nurtujące środowisko OSK i podkreślano potrzebę pilnych i strategicznych zmian regulacji prawnych w obszarach szkolenia i egzaminowania osób ubiegających sie o prawo jazdy. Efektem spotkania jest uzgodniony pakiet postulatów środowiska osk w zakresie niezbędnych zmian regulacji prawnych. Po niezbędnych pracach redakcyjnych uzgodniony pakiet postulatów ok. 10 lutego br. zostanie przekazany wiceministrowi MIB Panu Jerzemu Szmitowi.

Po analizach w/w postulatów przez urzędników Departamentu Transportu Drogowego odbędzie się spotkanie stron w Resorcie Infrastruktury...

podpisy
Grzegorz Jarząbek, prezes LOK
Krzysztof Bandos, prezes PFSSK
Krzysztof Szymański, prezes PIGOSK
Roman Stencel, prezes OIGOSK