Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1584 Rozporządzenie MI i B zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

 

W załączeniu Rozporządzenie MI i B zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Dziennik ustaw_z 2016 r. poz. 1584 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 wrzesnia 2016 r.pdf