„Bezpieczne Wakacje 2016” - Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku„ Instruktor Podlasia 2016”

W dniu 21 maja 2016 r. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców uczestniczyła w imprezie zorganizowanej przez Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku pn:  „Bezpieczne Wakacje 2016”.
Podczas imprezy promującej brd został przeprowadzony konkurs o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2016” z udziałem instruktorów regionu podlaskiego, którzy po eliminacjach wezmą udział w ogólnopolskim konkursie w 2016 roku w Warszawie.  

W trakcie  konkursu „Instruktor Podlasia 2016”, instruktorzy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami techniki jazdy na trolejach samochodem pomiędzy bramkami i próbie Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu).

Ponadto organizator przygotował dla dzieci wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, które zakończyły się zdobyciem, a następnie uroczystym wręczeniem karty rowerowej.
Tytuł Instruktora Podlasia 2016 roku zdobył Tomasz Zimnoch, reprezentujący Ośrodek Szkolenia Kierowców "Mechaniak" z Białegostoku. Kolejne miejsca na podium przypadły odpowiednio Wojciechowi Komarewskiemu oraz Pawłowi Łagoda.

      

Każdy z zawodników otrzymał okolicznościowy dyplom uczestnictwa. Organizatorzy dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz
dyplomy uznania i okolicznościowe puchary, które wręczył Prezydent Miasta.