2016-03-02 drugie spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych osk z podsekretarzem stanu w MIB p. Jerzym Szmitem

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 2 marca 2016 r. w siedzibie MIB odbyło się awizowane kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko osk z odpowiedzialnym w Resorcie za problematykę transportu drogowego Podsekretarzem Stanu Panem Jerzym Szmitem któremu towarzyszyli: asystent p. Paweł Czemiel i p. Hanna Kowalska naczelnik.

  fot. P. Berent i P. Czermiel

Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali:

- Grzegorz Jarząbek - prezes LOK

- Jarosław Jarzyński - prezes LOK

- Krzysztof Bandos - prezes PFSSK

- Jan Szymczak - sekretarz PFSSK

- Krzysztof Szymański - prezes PIGOSK

- Wojciech Góra - sekretarz PIGOSK

- Roman Stencel - prezes OIGOSK

- Piotr Berent - wiceprezes OIGOSK

Na wstępie strona społeczna wyartykułowała zagrożenia wynikające z braku rozporządzenia ws. szkolenia oraz rozżalenie z powodu nie uwzględnienia wielu postulatów środowiska osk w opublikowanych rozporządzeniach oraz w projekcie rozporządzenia ws. szkolenia publikowanym na witrynie Rządowego Centrum Legislacji /RCL/, link https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282150.

Kategorycznie domagaliśmy sie również zachowania co najmniej 14 dniowego terminu na zgłoszenie uwag w ramach konsultacji społecznych projektów rozporządzeń.

Apelowaliśmy również aby Rząd egzekwował od RCL publikowanie informacji w "zakładkach" procedury legislacyjnej:

- Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

- Odniesienie się wnioskodawcy do uwag

W dalszej kolejności prezentowano najistotniejsze problemy dotyczące szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Wiceminister Jerzy Szmit w obszernej wypowiedzi poinformował, że z uwagi na presję czasową oraz aktualną lukę prawną - priorytetem jest jak najwcześniejsze opublikowanie i wejście rozporządzenia w życie.

Dzisiaj rozporządzenie podpisze ostatni z trzech ministrów / MIB; MSWiA; MON/, więc prawdopodobnie rozporządzenie zostanie opublikowane w dniach 3 - 4 marca br.

Dlatego zabrakło czasu na pogłębione analizy przedłożonych postulatów strony społecznej. Nadmienił, że rozporządzenia będą wkrótce nowelizowane celem dostosowania ich treści do wymogów CEPIK2. Pani Kowalska wskazała, że Min. Cyfryzacji p. Anna Streżyńska zobligowała ministrów do przedstawienia projektów rozporządzeń w terminie najpóźniej do 10 kwietnia 2016!

Wobec czego min. Szmit zadeklarował, że następne spotkanie powinno odbyć się w terminie 7 - 10 dni i mieć charakter roboczy z udziałem urzędników i nowego dyr. DTD p. Bogdana Oleksiaka