Realcja z przeprowadzonej Konferencji szkoleniowej PIGOSK w Mierkach w dniach 11 - 13.09.2015 r.

Zgodnie z Planem zamierzeń Pigosk na 2015 r., w dniach 11-13 września w Mierkach koło Olsztynka odbyła się coroczna konferencja, na którą zostali zaproszeni Członkowie Izby wraz ze swoimi gośćmi , zarząd Pigosk oraz Goście z różnych instytucji , których działalność i praca powiązane są z kręgami Transportu Drogowego i kierujących pojazdami. Po przyjeździe i zakwaterowaniu w Ośrodku – Kormoran , nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji przez Prezesa PIGOSK - Pana Krzysztofa Szymańskiego , a następnie wystąpienia - wg programu konferencji zaproszonych Gości.

Jako pierwszy wystąpił Pan Adam Jasiński – prawnik , autor książkowych komentarzy do Prawa o ruchu drogowym. Aktualnie radca w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i konsultant w Parlamentarnym Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ekspert w dziedzinie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nasz Gość wygłosił krótkie sympozjum naukowe na temat : - Wpływu aktualnych zmian przepisów ruchu drogowego i prawa karnego na zachowanie kierowców i bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Kolejne wystąpienie  poświęcone było aktualnym zmianom  w ustawie o kierujących pojazdami ,które wygłosił nasz Gość z Departamentu Transportu Drogowego w MIiR. – Pan Tomasz Piętka.

Po wystąpieniu  Pana Tomasza Piętki głos zajęła Pani Ewa Chodachowska  - psycholog z Instytutu Transportu Drogowego , która w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiła - Psychologiczne uwarunkowania kierowania pojazdem oraz obciążenia wynikające z wykonywania zawodu kierowcy.

Następnie wystąpił Pan Krzysztof Bandos – Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszenia Szkół Kierowców w Warszawie , który opowiedział  o współpracy Organizacji  Społecznych działających  w naszej branży oraz ich aktywności. Omówił również system szkolenia i egzaminowania we Włoszech w oparciu o wizytę w ośrodku szkolenia, która odbyła się w ramach wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego zorganizowanego prze PFSSK.

Po wystąpieniu Prezesa PFSSK wystąpił kolejny zaproszony Gość  - Prezes Ogólnopolskiej Izby Ośrodków Szkolenia Kierowców z Koszalina – Pan Roman Stencel. Przedstawił  zarys historyczny działań jakie były wykonywane przez nasze organizacje , zakres proceduralny na przełomie lat 2007 -2015 oraz kwestię zmiany ustawy o kierujących pojazdami.

Na  koniec głos zabrał Pan Tomasz Żmuda – Broker ubezpieczeniowy  PZU, który przedstawił ofertę grupowego na życie członków PIGOSK, PFSSK i OIGOSK.

Po każdym wystąpieniu naszych gości  oraz po zakończeniu wszystkich zaplanowanych wystąpień , nasi Członkowie i Goście mieli możliwość dyskusji na interesujące ich zagadnienia oraz relację i wymianę swoich doświadczeń .

Po uroczystym otwarciu  konferencji i burzliwych niekiedy dyskusjach, nadszedł czas na miłe chwile przy grilu i muzyce. Nasi Goście mieli możliwość na wymianę swoich doświadczeń , wymianę pomysłów i wreszcie integrację przy dobrej muzyce .

      

    

  

   

    

 

W sobotę po śniadaniu odbyła się prezentacja i pokaz systemu podglądu wokół pojazdu , na którą został zaproszony Pan Andrzej Kielak  przedstawiciel firmy DRABPOL  z Warszawy.

Po Prezentacji  nasi Członkowie i Zarząd Pigosk spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu Członków PIGOSK. Przedmiotem zebrania było zapoznanie się ze zmianami do statutu PIGOSK oraz bieżące tematy w IZBIE 

Po zebraniu Członków Izby Pigosk odbyło się spotkanie informacyjne KLASTRA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,  któremu przewodniczył – Przewodniczący Komitetu Sterującego – Pan Jan Szumiał. Podczas spotkania zainteresowani zostali poinformowani o bieżącej i przyszłej działalności klastra.

Po zebraniach w wolnym czasie Nasi Członkowie wraz z zaproszonymi przez siebie Gośćmi mieli możliwość zwiedzania okolicy i podziwiania mazurskich krajobrazów.

Spotkania, rozmowy i wymiana doświadczeń wśród członków Izby i ekspertów zaowocuje korzystnymi zmianami przepisów dotyczących branży i kierujących mających wpływ na bezpieczeństwo i uczestnictwo w ruchu drogowym.

Dziękujemy Wam ,że kolejny rok byliście z Nami i liczymy na dalszą owocną współpracę .

Z wyrazami szacunku

Zarząd PIGOSK