Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów

Pismo znak DTD- V-020-10-2(3)TP/2015, NK: 142578/15z dnia 25 maja 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie   w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Ww. pismo zostało przesłane do opinii społecznych celem zgoszenie opinii i uwag przez organizacje społeczne.

Załącznik:

projekt_rozporzadzenia_dot._egzaminowania_2015_05_25_-_do_uzgodnien_spolecznych.pdf