Pomoc i wsparcie PIGOSK dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W dniu 25 września 2015 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie odbyła się Inauguracja III Roku Szachowego w której uczestniczyli Dyrektor PIGOSK Pan Wojciech Góra, Pani Anna Harazińska Koordynatorka do spraw organizacyjnych ogólnopolskiego projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" i międzynarodowy mistrz szachowy od 2005 Pan Michał Luch z Polskiego Związku Szachowego. W placówce w klasach integracyjnych uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie dzieci z klas I-III w bieżącym roku szkolnym mają zajęcia z nauki gry w szachy w ramach prowadzonych innowacji pedagogicznych. Na poziomie klas II jest prowadzona nauka gry w szachy w ramach innowacji pedagogicznej pod hasłem ,, Szachami wojuję umysł trenuję”. Na poziomie klas I jest prowadzona nauka gry w szachy w ramach innowacji pedagogicznej pod hasłem ,, W królestwie szachów” . W klasie IV innowacja jest pod hasłem ,,Szach mat”. Uczniowie z klasy III a i III b będą mogli kontynuować naukę gry w szachy dzięki Pani Dyrektor Annie Posmyk która podpisała projekt z Polskim Związkiem Szachowym pod hasłem ,,Dwa lata i co dalej? Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w odpowiedzi na prośbę Pani Dyrektor Anny Posmyk o wsparcie w realizacji ww. innowacji pedagogicznych w ramach których dzieci mogą grać w ,,Żywe szachy" zakupiła planszę szachową. Zakup planszy pozwoli dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych ćwiczyć koordynację wzrokowo - ruchową , rozwijać zainteresowania i lepiej integrować się w środowisku szkolnym. W imieniu wszystkich dzieci i nauczycieli Dyrektor Szkoły Anna Posmyk podziękowała Polskiej Izbie Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców którą reprezentował Dyrektor Wojciech Góra za wsparcie i wielkie serce