Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. szkolenia kierowców

W związku z licznymi zapytaniami Członków PIGOSK,  między innymi w temacie przeprowadzania zajęć z udzielania pierwszej pomocy w załączeniu zamieszczona jest odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dyrektor PIGOSK

W. Góra